SPJUTEGÅRDEN OCH LÄNSMUSEET

Gästgiveri Spjutegården                                                                                                                                                                                                                                                                       Foto: Uno Gradin

Insändare TÅ den 20 september 2019:
Funktionshindrade drabbas och tillgängligheten minskar när museet avvecklar kulturarvs-it: "Ofattbart"

"På Länsmuseet i Härnösand har Kulturarvs IT funnits sedan år 2000. Under dessa 19 år har de digitaliserat enorma mängder av arkivmaterial, som bland annat fotografier, uppteckningar, ljudupptagningar, noter från 1700-talet, reseskildringar, arkeologiska rapporter och mycket mer.
...
Arbetsledare är avlönad av Riksantikvarieämbetet, det vill säga museet får drygt 450 000 kronor årligen för att finansiera denna tjänst.
(Ledningen på Västernorrlands länsmuseum har inte hämtat dessa pengar under de senaste två åren, drygt 900 000 kr. Detta enligt Riksantikvarieämbetets egen statistik över Kulturarvs IT verksamheten från hela Sverige.)

Så länge databasen var kopplad till museets hemsida hade medborgarna möjlighet att söka i den. Det var också det material som människor främst efterfrågade på hemsidan.
På den nya hemsidan går det i nuläget bara att se en bråkdel av materialet i databasen. Det betyder inte att materialet inte finns!"

Insändare TÅ 5 september 2019:
"Ledning och styrelse verkar totalt tondöva. Man talar om begränsad verksamhet och nedprioriteringar. Den pedagogiska verksamheten är nerlagd, trots att pedagogerna ännu är kvar får de inte utföra sina arbetsuppgifter. Vad är poängen med det? Biblioteket är avvecklat, fotograftjänsten blir inte tillsatt, arkivet ska vara obemannat, ansvarig för föremålsvården är sparkad, utställningsproducenten likaså.
Kan någon ansvarig tala om vad i allt detta som kan anses vara begränsad verksamhet? Vad finns kvar? Vem kan hålla en visning? Varför ska vi inte kunna vända oss till museet med våra frågor? Varför ska vi överhuvudtaget komma till museet?"
Ledning och styrelse på Västernorrlands museum verkar totalt tondöva

 

Maj 2018:
Nu har länsmuseets styrelse beslutat att öppna den avstängda vägen igen i sommar. Restaurang Spjutegården är nedlagd. Nu väntar en juridisk process för att klara ut det skadeståndskrav som Restaurang Spjutegårdens ägare har på länsmuséet.

Man kan fråga sig av vilken anledning länsmuseets ledning försatt museet i denna situation?

Uppsägningen av restaurang Spjutegården

Som en fortsättning på den bedrövliga hanteringen från kommunens sida av Nils Koch's livsverk fortsätter nu Murberget länsmuseet Västernorrland föra en politik i samma anda. Den senaste tiden har nyheten om Murbergets uppsägning av krögarna Mats Forsström och Ronny Larsson på Spjutegården uppmärksammats i Tidningen Ångermanland (allehanda.se). En märklig hantering som i mångt och mycket påminner om kommunens behandling av Nils Koch på Simhallen. (Länsmuseet ägs av landstinget och Härnösands kommun.) Vad är det för osund och oetisk kultur som sprider sig inom våra offentliga förvaltningar?
Följ skriverierna i Tidningen Ångermanland/allehanda.se


25 juni 2017: Spjutegården uppsagda av länsmuseet: "De har mer eller mindre slängt ut oss"

7 juli 2017: Starka protester mot stängningen av vägen till museet: "Rena dumheterna"

12 juli 2017: Ett klargörande - därför sade länsmuseet upp hyresavtalet med Spjutegården

15 juli 2017: Replik: Spjutegårdens hyra är fyra gånger högre än vad som berättats
Ägarna till Restaurang Spjutegården ger sin version. För den som inte är prenumeranter och inte kan läsa länken finns texten att läsa här.

16 juli 2017: Efter all uppmärksamhet - en förklaring kring den avstängda förlängningen av Murbergsvägen


18 juli 2017: Härnösandsbor till länsmuseichefen: "Gör halt - förstör inte Spjutegården"
För den som inte är prenumerant på Tidningen Ångermanland finns texten i denna insändare av föreningen Utveckla Härnösand att läsa här:

18 juli 2017: Kritisk röst om Spjutegården: "Vill ni öka länsmuseets tillgänglighet - börja då med att öppna huvudinfarten igen"


18 juli 2017: Kritisk till hur uppsägningen av Spjutegården hanterats: "Oprofessionellt och utan musiköra"
För den som inte är prenumerant på Tidningen Ångermanland och inte kan öppna länken finns insändartexten av Lars-Erik Eriksson att läsa här.

26 juli 2017:

Ilska över uppgifter om Murbergsvägen och Spjutegården: "Länsmuseichefen har glömt vissa sanningar"

26 juli 2017:
Länsmuseets personal: "Vi vill ge en glimt av förr - och hamnleden har varit rätt väg i drygt 20 år"

Insändare TÅ 30 augusti 2017:
"Bedrövligt hur Spjutegårdens krögare behandlats - de har ju lärt sig vad som fungerar"

allehanda.se 30 november 2017:
Nya turer om Spjutegårdens framtid: "Nya konceptet vänder sig inte till snickarbyxorna"

Insändare TÅ 13 januari 2018:

Sätt stopp för dumheterna - inte för trafiken till Murberget

Insändare TÅ 6 april 2018:

Öppna vägen till Murberget igen - det är många som ogillar beslutet

Länsmuseets utredning rörande bl.a. trafiksituationen på Murberget

Länsmuseets ordförande, Brita Wessinger, hänvisar i en Facebook-diskussion till en utredning som landskapsarkitekt Bengt Schibbye har gjort på uppdrag av Länsmuseet. Wessinger påstår att länsmuseet nu håller på att genomföra förändringar med Schibbyes utredning som grund. Utredningen har diarienummer 2007/00350.

Schibbye konstaterar att Länsmuseet har två infarter och föreslår klart och tydligt att båda ska behållas, dock bör vägen från Murbergsvägen till länsmuseet kompletteras med en trottoar med granitkantsten. Utredningen föreslår även att parkeringen utökas bakom Spjutegården men att parkeringen framför kägelbanan tas bort. Vidare föreslår utredningen en mängd trafikförbättrande åtgärder. Utredningen nämner inte på något sätt att infarten från Murbergsvägen bör stängas.

Denna utredning har gjorts i samråd med förre länsmuseichefen Bengt Edgren och avdelningscheferna Margareta Bergvall och Curt Nordlander.

Det är väl högst märkligt att nuvarande länsmuseichefen, Jenny Samuelsson och länsmuseets ordförande, Brita Wessinger, själva genomför en genomgripande förändring av trafiksituationen inom länsmuseet som inte har något stöd i den utredning som Bengt Schibbye utfört. När blev Jenny Samuelsson och Brita Wessinger trafiksäkerhetsexperter?

Läs utredningen här:
Program för mark och miljö Murberget

S + MP:s smygande beslut till namnbyte kan tyckas vara en bagatell men, sett i ett större perspektiv, en logisk åtgärd för att ytterligare bidra till tillväxten i Sundsvall och uppfylla "urbaniseringslagen"
Lars-Erik Eriksson