HÄRNÖSAND - FAKTABANK

Härnösandsvy från Vårdkasen.                                                                                                                                                                                                                                                            Foto: Örjan Leek

I föreningen Utveckla Härnösand ska vi inte uppfinna hjulet på nytt utan bygga på andras kunskap och vidareutveckla den. Därför har vi samlat faktaunderlag i en faktabank där alla intresserade kan ta del av

materialet. Viss del av underlaget är styrande underlag för kommunens fysiska planering medan andra rapporter har tagits fram för att utreda möjligheter, kvalitéer m.m.

Faktarapporter och utredningsmaterial
om Härnösands kommun


KOMMUNFAKTA 2018 - Härnösands kommun.

KOMMUNFAKTA 2017 - Härnösands kommun.

KOMMUNFAKTA 2016 - Härnösands kommun.

KOMMUNFAKTA 2015 - Härnösands kommun.


KOMMUNFAKTA 2014 - Härnösands kommun.

KONFERENSLOKALER Sundsvall, Härnösand m.fl. Hotell i Härnösand. Sammanställning: Bertil Astby.


 

Simhallen. Foto: Kerstin Strandberg

Planeringsunderlag för den fysiska planeringen i Härnösands kommun

ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÄRNÖSANDS KOMMUN 2011-2025 Härnösands kommun. 2011.

FÖRKLARING TILL KARTOR Översiktsplan 2011-2025
Härnösands kommun.

STRATEGISK MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING - översiktsplan för Härnösands kommun 2011-2025. Härnösands kommun.

SYNPUNKTER OCH SVAR  Översiktsplan 2011-2025. Härnösands kommun.

UNDERLAG OM KULTURMILJÖER - Översiktsplan 2011-2025 Rapport 2009:6 Murberget Länsmuseet Västernorrland.2009.

IDÉPROGRAM - STADENS STRÄNDER - Vad betyder havet för livet i Härnösand? : ett program om vad vattnet kan betyda i stadsbilden och idéer om hur vi bättre kan ta vara på strandområdena. Härnösands kommun. 2002.

NYBROGATAN - ett program för upprustning. Härnösands kommun. 2010.

DET NÄRA LIVET - Kronholmen och Torsvik : visionsarbete oktober 2008. Härnösands kommun. 2008.

 

STADENS GRÖNA STRUKTUR - inventering, analys och förslag. Schibbye Landskap. 1998.

TRAFIKPROGRAM HÄRNÖSAND 2015-2050 
Härnösands kommun, 2015.

VISION - NORRA MELLANHOLMEN OCH SKEPPSBRON  Härnösands kommun. 2008.

 

Kontakt:
 
Uno Gradin 070-333 37 88