OM FÖRENINGEN UTVECKLA HÄRNÖSAND

Skeppsbron                                                                                                                                                                                                                      Foto: Kerstin Strandberg

Hur föreningen uppstod

Kommundirektören fick i januari 2014 av Härnösands kommunfullmäktige ett uppdrag som handlar om att starta en upphandling för att se om det finns en entreprenör som vill driva och utveckla vår simhall och samtidigt bygga hotell.

Så här hade man tänkt sig hotellet:

Skiss på det planerade hotellet på Kanaludden. Foto: Härnösands kommun.

Denna idé fick många motståndare och av olika skäl. Samtalen mellan dessa personer ledde fram till idén att bilda en förening för att organisera och kanalisera arbetet med att stoppa projekt Kanaludden. Men inte bara detta. Det växte fram en entusiasm för och vilja att vara med och utveckla Härnösand.

Så föddes den ideella föreningen Utveckla Härnösand som skall vara fri från politiska och religiösa bindningar.
 

Föreningens ändamål
Föreningen Utveckla Härnösand skall verka för en genomlysning av Härnösands kommuns möjligheter till en kraftfull och positiv utveckling där Härnösands behov av hotell, konferenslokaler, attraktiva boendemiljöer m.m. ses över och den skall verka för att staden får en fortsatt vacker utformning.

Läs den krönika Hans Thunell skrev på denna sida våren 2015 om sin första tid som arkitekt i Härnösand på 60-talet:
"En ung arkitekt kommer till en gammal stad"

Hur vi tänker arbeta

Stoppa projekt Kanaludden
Detta bör stoppas då projektets genomförande får många negativa effekter. Inga fler skattekronor bör satsas på detta.

Utvecklingsgrupp
Denna grupp består av entusiastiska personer som vill vara med och ge förslag på hur Härnösand kan utvecklas på ett attraktivt sätt. Gruppen träffas regelbundet och alla intresserade är välkomna när det passar och intresset finns. Vi tror att det är viktigt att så många som möjligt deltar i idéskapandet. Syftet är ju att vi ska inspirera varandra, låta kreativiteten flöda och trivas tillsammans.

Föreläsningar
Kompetenta och engagerade föreläsare inom området samhällsbyggnad - arkitekter, experter inom byggnadsvård - skall inspirera samt bidra till nytänkande och vidgade perspektiv.

Goda exempel
Exempel på lyckade stadsutbyggnader i mindre och medelstora städer skall tas fram som inspiration till utvecklingsförslag för Härnösand.

Unga byggare
Avser insatser i syfte att engagera de yngre generationerna i arbetet med att utveckla Härnösand.

Anrika Östanbäcken. Foto: Uno Gradin.

Mer om oss

Föreningen Utveckla Härnösand

Kontakt