RESTAURANG KOCH'S OCH HÄRNÖSANDS KOMMUN

Kanaludden med simhallen inrymmande numera f.d. Koch's Restaurang.                                                                                                                                                                                Foto: Uno Gradin

Detta har härnösandsborna kvar efter Restaurang Koch's...

Restaurang Koch's finns inte längre. Utkastad av kommunen.                                                                           Foto: Uno Gradin

Sebastian Koch och Nils Koch uppvaktas av medlemmar i Utveckla Härnösand.                                       Foto: Uno Gradin

allehanda.se 14 juli 2017:
Hotellplanerna i Härnösand kraftigt försenade

De många överklagningarna har medfört att hotellplanerna på Kanaludden försenats. Kommunledningen har nu insett att frågan om ett hotell på Kanaludden kommer att bli en långdragen process. Det är en av riskerna som föreningen Utveckla Härnösand varnade kommunen för i ett tidigt skede. Men då var det ju fråga om jullunch december 2017 i ett nybyggt hotell...

Nu när det kommer som en överraskning för kommunen att det finns något som heter överklagning, så inser de att det inte kommer att se så bra ut att Koch's restaurang plötsligt försvinner utan att det finns något färdigt alternativ. Som en följd av detta har kommunen uppvaktat restaurangägaren Nils Koch med erbjudande om förlängt kontrakt på Simhallen.

Kommunledningen visar återigen sin okunnighet om hur företag drivs och vaknar en halv minut i tolv. Restaurangen stänger den sista augusti och naturligtvis har personalen för länge sedan sagts upp liksom leverantörsavtal m.m. m.m. Inventarierna håller på att säljas ut och nedläggningen är ett faktum. Återstår en tom lokal den 1 september och livsprojektet Restaurang Koch's är nedlagt p.g.a. en osedvanligt usel behandling från kommunens sida. Ett sorgligt kapitel i Härnösands historia.


Krögaren Koch erbjuds plötsligt förlängt kontrakt på simhallen: "Skam på torra land att de kommer först nu"


Insändare till TÅ skriven av Nils Koch, ägare av Restaurang Koch's på simhallen, den 25 juli 2017:
Krögare: "Kommunen har agerat oärligt och omoraliskt - "Var ni tvungna att knäcka oss två gånger..?"


För den som inte är prenumerant på TÅ står texten att läsa nedan:
 
Hur Härnösands kommun behandlar en företagare
  
"Jag heter Nils Koch och har vigt mitt liv åt att försöka laga god mat och ge god service till härnösandsborna och de som besöker vår vackra kommun. Jag har älskat mitt jobb och den bästa lönen för mödan har varit nöjda kunder.
Jag är stolt över att ha byggt upp en av Härnösands populäraste restauranger och darrar inte på manschetten om jag säger att vår mat genomgående hållit hög kvalité.

Jag skriver denna insändare för att dels ge några klargöranden om den i media omskrivna uppsägningen av mitt hyresavtal i simhallen och dels för förhoppningsvis få att svar på några frågor från kommunledningen.

I september 2012 inträffade en händelse som fått stor inverkan på mitt och min hustrus liv. Den dagen kom dåvarande samhällsförvaltningens chef Göran Andersson, skickad av kommunledningen, till mig och ställde ett ultimatum: Om jag inte omedelbart skrev på ett medgivande där jag avstod från mitt bolags indirekta besittningsskydd enl. hyreslagen skulle jag bli vräkt om 9 månader. Om jag däremot accepterade att avstå från mitt indirekta besittningsskydd skulle jag få 3 års förlängning av hyresavtalet.

Jag hade nyligen gjort stora investeringar i restaurangen och gjort många nyanställningar så jag greps av panik att förlora mitt livsverk och inom 10 minuter var avtalet påskrivet av mig. Jag förstod då inte konsekvenserna av vad jag gjort.

Kommunen sade därefter upp mitt förlängda hyresavtal den 14 september 2016 för avflyttning senast den 16 september 2017. Jag fick klara besked att Restaurang Koch’s skulle vara ute ur simhallen senast den 16 september 2017. Ersättning för skada för förlorad verksamhet kunde jag glömma, sa kommunen. Jag hade ju avsagt mig mitt s.k. indirekta besittningsskydd som skulle ha garanterat mig ersättning för den ekonomiska skada uppsägningen medförde.

Efter att under våren 2017 sagt upp all personal och alla leverenskontrakt samt påbörjat utförsäljningen av inventarier kommer den 30 juni 2017 nuvarande chef för samhällsförvaltningen, Tomas Jensen, skickad av kommunledningen, och frågar om vi kan fortsätta verksamheten till 2019….Kommunen behövde någon som drev restaurangen nu när hotellbygget inte gått enligt planerna!!!

Allt var borta och jag skulle börja om från noll!

Det räckte inte att knäcka oss en gång, de måste knäcka oss en gång till. Min fru orkade inte längre, hon är nu sjukskriven.
När kommunen utnyttjade min okunskap i juridiska frågor och genom att ställa ett ultimatum med omedelbart avgörande var jag chanslös.

I mina ögon har kommunen med omoraliska mycket oärliga metoder medverkat till att ställa min verksamhet på bar backe utan ett öre i ersättning.

Jag vill nu ha svar på följande frågor från kommunledningen, Fred Nilsson och Sofia Pettersson:

*Är ni stolta över ert handlande?
*Ska en företagare som helhjärtat gett sitt bästa för kommunen behandlas på detta sätt?
*Hur rimmar ert handlande med att ni skyter om att vara en företagsvänlig kommun?"

 
Nils Koch

Läs den ekonomiska analysen av tjänstekoncessionsavtalet mellan Härnösands kommun och hotellentreprenören Patrik Attini:
  
Kommunens katastrofavtal - ekonomisk analys
 

P4 Västernorrland den 14 juli 2016:
Härnösands kommun anmäld till förvaltningsrätten
Nils Koch: Nu får det vara nog

11 juli 2016:
Ytterligare en överklagan: Nils Koch överklagar kommunfullmäktiges beslut om simhallsentreprenad
 
Nils Koch, som driver Restaurang Kochs i simhallsbyggnaden, har idag lämnat in en överklagan om simhallsbeslutet till förvaltningsrätten. Läs överklagandet här.

Härnösands dåliga företagsklimat
Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i de svenska kommunerna har precis placerat Härnösands kommun på plats nr 254 (där botten är 290). Vi förstår varför. De tomställda lokalerna efter Restaurang Koch's hade kunnat vara fyllda av liv och restaurangen hade kunnat fortsätta att vara en fin arbetsplats för 15-20 anställda, om inte kommunledningen hade kastat ut dem.