FASTIGHETSÄGARNAS  PRESENTATIONSMATERIAL VID SAMMANTRÄDE MED MÖD 2019-06-10

Riksantikvarieämbetet vägrade lämna ut allmänna handlingar
 
Frågan prövades i Kammarrätten.
Riksantikvarieämbetet hade redan gallrat ut efterfrågade handlingar. Märkligt förfarande.
Här nedan överklagandet och Kammarrättens dom: