Sakfel i tidningsartikel i TÅ 27 november 2017

Arkitekten Monica Boij och byggnadsvårdaren Anders Berglund skriver till artikelförfattaren Gunnar Stattin angående denna artikel:

Hej Gunnar !

Det du skrivit om den rättsliga processen i Mark- och Miljödomstolen stämmer inte så bra.

1:   Inga överklaganden är avgjorda, inga privatpersoner har fått avslag på sina 
överklaganden. Däremot har ett antal privatpersoners överklaganden gällande den lagda detaljplanen av domstolen beslutats att inte tas upp p.g.a. domstolens bedömning av vilka som anses berörda.

2:   Mycket riktigt så efter domstolsförhandlingar i Tingsrättens lokaler på  torsdag fm så promenerade Mark- och Miljödomstolens ledamöter, tillsammans med representanter för kommunen och klagande tillsammans med av domstolen kallade vittnen, från domkyrkan genom Östanbäcken till simhallen. Domstolens ledamöter tog sedan samma väg tillbaka för att bla fotodokumentera för ärendet. Däremot så har de nu kvarvarande närboende rätt att överklaga detaljplanen, det är det som är anledningen till domstolsförhandlingen.

3:   Med säkerhet betyder ett nytt hotell mycket för Härnösand, som du skriver betyder Hallstahotellet mycket för Sollefteå. Det hotellet är byggt på en överbliven bergknalle, inte i en gammal kulturmiljö.
     
Den enligt Attini utdragna processen kallas demokrati.

Med vänlig hälsning
Monica Boij
Anders Berglund


Patrik Attinis hotellbygge i Härnösand försenas ännu mer: "Det är olyckligt och frustrerande"
 

Däremot så har de nu kvarvarande närboende rätt att överklaga detaljplanen, det är det som är anledningen till domstolsförhandlingen.

Den enligt Attini utdragna processen kallas demokrati.