Uppgifter om styrelse, revisorer, medarbetare

Styrelsen
Uno Gradin, ordförande
Anders Fahlén, ledamot
Barbro Karlsson, ledamot
Evert Ljungström, ledamot
Peter Nyberg, ledamot
Lillemor Rodling, ledamot
Karl Spets, ledamot
 

Revisorer
Ingela Boij
Gyda Eriksson

Föreningen Utveckla Härnösand

Kontakt
 

Mejladress
Uno Gradin 070-333 37 88 info@utvecklaharnosand.se