YTTRANDEN ÖVER PLANPROGRAM 2013

Östra kanalen.                                                                                                                                                                                                                                                                           Foto: Kerstin Strandberg

Yttranden över Planprogram för hotell vid Kanaludden april 2013

Nedan finns ett antal yttranden över Planprogrammet att läsa. Utöver dessa finns drygt 20 andra yttranden från privatpersoner. Dessa kan vi inte lägga ut offentligt men de finns att läsa/beställa från kommunens diarium.

J. Wessling

Brf Mellanholmen

Folkpartiet

Föreningen Vårda Härnösand

Hemab

Higway Hotel

Härnösands AIK

Härnösands FUB

Länsmuséet Västernorrland

Länsstyrelsen

Nya Moderaterna i Härnösand

PJ Konsult m.fl.

Räddningstjänsten

Socialförvaltningen

Telia Sonera

Trafikverket

Länsstyrelsen befarar att
byggnaden i hög grad kommer
att påverka och förändra
stadsbilden på ett sätt som
riskerar att skada riksintresset
för kulturmiljö.

Trafikverkets bedömning är
att en lokalisering närmare järnvägsstationen bättre
uppfyller kriterierna för vad
som kännetecknar ett
hållbart samhällsbyggande.

Östanbäcksgatan.                                                                                     Foto: Kerstin Strandberg

Föreningen Utveckla Härnösand

Kontakt
 

Mejladress
Uno Gradin 070-333 37 88 info@utvecklaharnosand.se