YTTRANDEN ÖVER FÖRSLAG TILL DETALJPLAN MAJ 2016

Yttranden över detaljplanen maj 2016

Förutom de yttranden som finns att läsa nedan, finns ett stort antal yttranden från privatpersoner. Dessa yttranden går att läsa/beställa från kommunens diarium.
 

Härnösands Segelsällskaps klubbhus

Om exploatören endast kan acceptera Kanaludden finns det anledning att ifrågasätta behovet av ett nytt hotell.
Härnösands Naturskyddsförening

Jag vill se ett centrum som lever men inser att ett felplacerat hotell kan orsaka oreparerbar skada för Härnösands centrum och för kommunen som helhet. På senare år har centrum splittrats med starkt negativ påverkan på handeln i området. Ett eventuellt hotell måste därför placeras på Kronholmen så att centrum får möjlighet att växa samman igen.
Peter Nyberg

Våga låta vårt vackra Kanaludden med oersättlig miljö förbli en idyll, med plats för rekreation och sinnesro. Ett hotell gör inte en plats attraktiv! Tvärtom. Kanaludden är ett unikt område, redan attraktivt. Låt det förbli så!
A. Strinnholm och B-K Wikman

Hjärntrusten i arbete med att utforma yttrandet om hotellbygget vid simhallen
till Härnösands kommun. Från vänster. Svante Blomqvist, Evert Ljungström,
Bosse Halvarsson och Lars-Erik Eriksson.                                                         Foto: Uno Gradin
Föreningen Utveckla Härnösand

Kontakt
 

Mejladress

 
Uno Gradin 070-333 37 88 info@utvecklaharnosand.se